www.galeria.ath.bielsko.pl
 • Spotkanie absolwentów Plastyka w Galerii
 • 8 listopada została otwarta wystawa prezentująca fotografie Cezarego Tomy inspirowane naturą.
 • Wernisaż wystawy prac prof. Witolda Jacykowa
  W poniedziałek 7 października w Galerii Akademickiej ATH odbył się wernisaż fotografii prof. Witolda Jacykowa.
 • Malarstwo Alfreda Biedrawy w Galerii Akademickiej
  W atmosferze podziękowań i wzruszeń odbył się wernisaż wystawy nestora bielskich plastyków Alfreda Biedrawy „90 x 70" w piątek 14 czerwca w Galerii Akademickiej ATH.
 • Małe formy grafiki w Galerii Akademickiej
  Do 10 czerwca potrwa w Galerii Akademickiej ATH wystawa „Małych form grafiki" prof. Andrzej Gieragi, artysty związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz z Politechniką Radomską. W części ...
icon-box-left Sylwetki i dorobek artystów, współpracujących z Galerią Akademicką
Więcej >
icon-box-center Galeria zdjęć z wernisaży, które odbyły się w Galerii Akademickiej
Więcej >
icon-box-right Prace nagrodzone w Konkursie na recenzję wystawy
Więcej >

Opis projektu

loga-ue

Projekt „Obraz pogranicza polsko czeskiego w oczach młodych artystów" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt jest realizowany przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej w partnerstwe z Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie, w okresie 01.04.2012r. – 30.09.2012r.

Celem głównym projektu jest pogłębienie poczucia utożsamienia się z kulturą pogranicza polsko-czeskiego poprzez nawiązanie kontaktów oraz stworzenie bazy dla kształtowania trwałych więzi transgranicznych pomiędzy społecznościami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej a Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie.

Zakres projektu „Obraz pogranicza polsko czeskiego w oczach młodych artystów" obejmuje przeprowadzenie czterech warsztatów artystycznych – malarstwa, sitodruku, druku cyfrowego i fotografii. Podsumowaniem warsztatów są wystawy, przedstawiające prace uczestników.

Projekt „Polsko-české pohraničí očima mladých umělců", které jsou spolufinansovány z prostředků Evropského Fondu pro regionální rozvoj a také ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007-2013.

Zmíněný projekt je realizován Technicko-humanistickou akademií v Bielsku-Bialé se svým partnerem Ostravskou univerzitou v Ostravě v období 01.04.2012r. – 30.09.2012r.

Hlavním cílem projektu je prohlubování pocitu ztotožňování se s kulturou polsko-českého pohraničí díky navazování kontaktů a vzniku základny pro utváření a formování trvalých přeshraničních svazků mezi společenstvím Technicko-humanistické akademie v Bielsku-Bialé a Ostravskou univerzitou v Ostravě.

Rozsah předmětného projektu „Polsko-české pohraničí očima mladých umělců" zahrnuje provedení čtyř uměleckých dílen z následujících oborů - malířství, sítotisku, digitálního tisku a fotografie. Přehledným shrnutím dílen jsou expoziční výstavy, představující práce účastníků projektu.
Kategoria: Obraz pogranicza polsko-czeskiego | 26 lipiec 2012 | | Odsłony: 6942
Drukuj Email
Piątek, 12, kwiecień 2019
Wernisaż wystawy prof. Marii Korusewicz
Galeria Akademicka zaprasza na Wernisaż wystawy prof. Marii Korusewicz pt: "Wielogłosy", która odbędzie się 16 kwietnia o godz. 15.00.
Czytaj dalej >
Czwartek, 16, listopad 2017
Prof. Andrzej Markiewicz „Pars pro toto…”
Galeria Akademica ATH zaprasza 21 listopada o godz. 15.00 na otwarcie wystawy prof. Andrzeja Markiewicza.
Cykl pod tytułem: „Pars pro toto........" tworzą prace wykonane w technice druku cyfrowego łączonego z rysunkiem olejną pastelą i ołówkiem. Jak podkreśla autor, tytuł cyklu prowokuje możliwości interpretacji dzieł na wielu poziomach skojarzeń poprzez zestawienie słowa i elementów wizualnych obrazu.
Andrzej Markiewicz zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i malarstwem. Twórczość swą prezentował na 32 wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Łódź, Kielce, Zakopane, Radom) a także na 241 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą ( Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, USA, Litwa, Łotwa, Węgry, Ukraina, Słowacja, Czeska Republika). Obecnie profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Sztuki, Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu.

Czytaj dalej >